Persondatapolitik

Persondatapolitik for gæster Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg:

Admincom A/S, Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg, CVR nr. 26681758 er den dataansvarlige.

 

Hvordan kontakter du den dataansvarlige:

Du kan kontakte den dataansvarlige ved at sende direktør Mette Michelsen en mail på adressen: mm@admincom.dk eller ringe på telefonnummer: 70275066 indenfor følgende tidsrum: mandag-torsdag fra 8:00-16:00 og fredag fra 8:00-15:00

 

Hvilke personoplysninger behandler vi:

Vi behandler udelukkende personoplysninger vi har modtaget fra dig.

Som gæst på Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg, registrerer vi dit navn samt eventuelle firmanavn, samt giver meddelelse om din ankomst til den person du skal besøge.


Vi registrerer endvidere dit ankomsttidspunkt når du registrerer din ankomst.

 

Formål med behandling af dine personoplysninger:

Formålet med at registrere dit navn/firmanavn er at kunne give meddelelse om din ankomst til den person du skal have møde med.

Formålet med at registrere dit ankomsttidspunkt er at have et tilnærmelsesvist sikkert overblik over antallet af personer i bygningen i tilfælde af ulykkestilfælde bl.a. brand.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke de registrerede oplysninger til andre end den person du skal have møde med.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Dine personoplysninger registreres på vores IT-system der anvender nyeste opdaterede og anerkendte versioner af firewall, anvendelse af opdaterede virusscanner, anvendelse af krypteret server, ligesom der er restringeret adgang til oplysningerne.

Vi sender ikke dine persondata til tredjelande f.eks. via hosting, cloudsystemer eller tilsvarende fjernlager-systemer.

Vi har udarbejdet nøje skriftlige interne procedurer, der sikrer at dine personoplysninger effektivt slettes når grundlaget for behandling ikke længere er til stede.

Vi har endvidere udarbejdet skriftlige procedurer for Admincom A/S` ansatte, der sikrer dine personoplysninger sikres bedst muligt.

 

Sletning af dine personoplysninger:

Vi sletter dine personoplysninger effektivt samme dag som vi har modtaget dem i forbindelse med lukning af receptionen.

Dine rettigheder:

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR) en række rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.


Disse rettigheder er:

 • Du har ret til at se de personoplysninger om dig vi behandler samt en række yderligere (indsigsret).
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig som vi har registreret.
 • I visse tilfælde kan du have ret til at få slettet de personoplysninger som vi har registreret om dig forinden vores generelle sletning indtræder.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har i visse tilfælde indsigelsesret mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage de persondataoplysninger vi har registreret i et samlet let tilgængeligt format, samt at få overført de registrerede persondata til en anden datansvarlig uden hindringer.
 • Du har altid ret til at indgive klage over behandling af dine persondata til Datatilsynet. Du finder kontaktoplysninger til Datatilsynet på datatilsynet.dk. Du kan endvidere læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datattilsynet.dk.

 


Persondatapolitik for ansatte i virksomheder der har erhvervslejemål Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg
:

Admincom A/S, Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg, CVR nr. 26681758 er den dataansvarlige.

 

Hvordan kontakter du den dataansvarlige:

Du kan kontakte den dataansvarlige ved at sende direktør Mette Michelsen en mail på adressen: mm@admincom.dk eller ringe på telefonnummer: 70275066 indenfor følgende tidsrum: mandag-torsdag fra 8:00-16:00 og fredag fra 8:00-15:00.

Hvilke personoplysninger behandler vi:

Vi behandler udelukkende personoplysninger vi har modtaget fra dig.

Som ansat i en virksomhed der drives fra Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg, registrerer vi dit navn, mailadresse, telefonnummer og firmanavn.

Vi udarbejder et adgangskort du skal benytte ved din ankomst til Danmarksvej 26 og når du forlader bygningen.

Adgangskortet indeholder oplysning om dit navn, telefonnummer, firmanavn samt et af dig udleveret foto.

Vi registrerer vi dit ankomsttidspunkt samt tidspunktet du forlader bygningen.

 

Formål med behandling af dine personoplysninger:

Formålet med at registrere dit navn, firmanavn, mailadresse, ankomsttidspunkt, samt tidspunktet du forlader bygningen, er at have overblik over antallet af personer i bygningen i tilfælde af f.eks. brand, at kunne sikre en effektiv betjening af henvendelser der modtages i receptionen samt sikre en kontrol med hvem der har adgang til bygningen.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke de registrerede oplysninger.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Dine personoplysninger registreres på vores IT-system der anvender nyeste opdaterede og anerkendte versioner af firewall, anvendelse af opdaterede virusscanner, anvendelse af krypteret server, ligesom der er restringeret adgang til oplysningerne.

Vi sender ikke dine persondata til tredjelande f.eks. via hosting, cloudsystemer eller tilsvarende fjernlager-systemer.

Vi har udarbejdet nøje skriftlige interne procedurer, der sikrer at dine personoplysninger effektivt slettes når grundlaget for behandling ikke længere er til stede.

Vi har endvidere udarbejdet skriftlige procedurer for Admincom A/S` ansatte, der sikrer dine personoplysninger sikres bedst muligt.

 

Sletning af dine personoplysninger:

Vi sletter de registrerede oplysninger om din ankomst og tidspunktet du forlader Danmarksvej 26 hver hverdag i forbindelse med lukning af receptionen. Registreringer om din ankomst til, samt tidspunktet du forlader bygningen i weekends eller på helligdage slettes i forbindelse med lukning af receptionen den førstkommende hverdag.

Vi sletter dit billede umiddelbart efter vi har udstedt adgangskort.

Vi sletter de registrerede oplysninger om dit navn, telefonnummer, mail samt arbejdsgiver straks vi har fået meddelelse om at dit ansættelsesforhold ved en virksomhed som lejer sig ind på Danmarksvej 26 er ophørt eller i forbindelse med virksomhedens ophør som lejer ved Danmarksvej 26.


Dine rettigheder:

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR) en række rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

 

Disse rettigheder er:

 

 • Du har ret til at se de personoplysninger om dig vi behandler samt en række yderligere (indsigsret).
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig som vi har registreret.
 • I visse tilfælde kan du have ret til at få slettet de personoplysninger som vi har registreret om dig forinden vores generelle sletning indtræder.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har i visse tilfælde indsigelsesret mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage de persondataoplysninger vi har registreret i et samlet let tilgængeligt format, samt at få overført de registrerede persondata til en anden datansvarlig uden hindringer.
 • Du har altid ret til at indgive klage over behandling af dine persondata til Datatilsynet. Du finder kontaktoplysninger til Datatilsynet på datatilsynet.dk. Du kan endvidere læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datattilsynet.dk. ”

 

 

Persondatapolitik vedrørende udleje til erhverv og til beboelse:

Admincom A/S, Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg, CVR nr. 26681758 er den dataansvarlige.

 

Hvordan kontakter du den dataansvarlige:

Du kan kontakte den dataansvarlige ved at sende direktør Mette Michelsen en mail på adressen: mm@admincom.dk eller ringe på telefonnummer: 70 27 50 66 indenfor følgende tidsrum: mandag-torsdag fra 8:00-16:00 og fredag fra 8:00-15:00

 

Hvilke personoplysninger behandler vi:

Vi behandler udelukkende personoplysninger vi har modtaget fra dig i din egenskab af lejer af et af vores erhvervs- eller beboelseslejemål.

De oplysninger vi modtager og gemmer er dit navn, adresse, telefonnummer og mail. Ved udleje til erhvervsformål modtager og gemmer vi navn, adresse, telefonnummer og mail på ejer af den personligt drevne virksomhed, og ved udleje til erhvervsformål hvor lejer driver virksomhed i selskabsform, da registrerer vi navn, adresse, telefonnummer og mail på selskabets direktør, eller anden anvist kontaktperson.

 

Formål med behandling af dine personoplysninger:

Formålet med at registrere dit navn, adresse, telefonnummer samt mail er at sikre en fyldestgørende identifikation af lejer, sikre der kan ske den fornødne kommunikation under lejeforholdets beståen, samt opfylde vores forpligtelser i forhold til bogføring, regnskabspligt m.v.

Formålet med at registrere dit personnummer, er at kunne opfylde aftale om, at vi forestår din tilmelding til el-forsyningsværk, hvor du registreres som bruger.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver som udgangspunkt ikke de registrerede oplysninger.

Dog videregiver vi oplysning om dit personnummer til el-forsyningsværk, såfremt der er indgået aftale om, at vi forestår din registrering som aftager overfor forsyningsværket.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Dine personoplysninger registreres på vores IT-system der anvender nyeste opdaterede og anerkendte versioner af firewall, anvendelse af opdaterede virusscanner, anvendelse af krypteret server, ligesom der er restringeret adgang til oplysningerne.

Vi sender ikke dine persondata til tredjelande f.eks. via hosting, cloudsystemer eller tilsvarende fjernlager-systemer.

Vi har udarbejdet nøje skriftlige interne procedurer, der sikrer at dine personoplysninger effektivt slettes når grundlaget for behandling ikke længere er til stede.

Vi har endvidere udarbejdet skriftlige procedurer for Admincom A/S` ansatte, der sikrer dine personoplysninger sikres bedst muligt.

 

Sletning af dine personoplysninger:

Vi sletter de registrerede oplysninger senest fem år efter lejeforholdet er endelig ophørt.

Dog sletter vi dit personnummer umiddelbart efter dette er videregivet til el-forsyningsværk.


Dine rettigheder:

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR) en række rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

 

Disse rettigheder er:

 

 • Du har ret til at se de personoplysninger om dig vi behandler samt en række yderligere (indsigsret).
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig som vi har registreret.
 • I visse tilfælde kan du have ret til at få slettet de personoplysninger som vi har registreret om dig forinden vores generelle sletning indtræder.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har i visse tilfælde indsigelsesret mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage de persondataoplysninger vi har registreret i et samlet let tilgængeligt format, samt at få overført de registrerede persondata til en anden datansvarlig uden hindringer.
 • Du har altid ret til at indgive klage over behandling af dine persondata til Datatilsynet. Du finder kontaktoplysninger til Datatilsynet på datatilsynet.dk. Du kan endvidere læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datattilsynet.dk. ”

Cookie- og privatlivspolitik hos Admincom A/S

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Personoplysninger
Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.


Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.


Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: udlejning@admincom.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.


Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Admincom A/S
Danmarksvej 26
8660 Skanderborg
Telefon: 70275066
Email: udlejning@admincom.dk