Medarbejder på DKvej26

Persondatapolitik for ansatte i virksomheder der har erhvervslejemål Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg:

 

Admincom A/S, Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg, CVR nr. 26681758 er den dataansvarlige.

 

Hvordan kontakter du den dataansvarlige:

 

Du kan kontakte den dataansvarlige ved at sende direktør Mette Michelsen en mail på adressen: mm@admincom.dk eller ringe på telefonnummer: 70275066 indenfor følgende tidsrum: mandag-torsdag fra 8:00-16:00 og fredag fra 8:00-15:00.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi:

 

Vi behandler udelukkende personoplysninger vi har modtaget fra dig.

 

Som ansat i en virksomhed der drives fra Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg, registrerer vi dit navn, mailadresse, telefonnummer og firmanavn.

 

Vi udarbejder et adgangskort du skal benytte ved din ankomst til Danmarksvej 26 og når du forlader bygningen.

 

Adgangskortet indeholder oplysning om dit navn, telefonnummer, firmanavn samt et af dig udleveret foto.

 

Vi registrerer vi dit ankomsttidspunkt samt tidspunktet du forlader bygningen.

 

Formål med behandling af dine personoplysninger:

 

Formålet med at registrere dit navn, firmanavn, mailadresse, ankomsttidspunkt, samt tidspunktet du forlader bygningen, er at have overblik over antallet af personer i bygningen i tilfælde af f.eks. brand, at kunne sikre en effektiv betjening af henvendelser der modtages i receptionen samt sikre en kontrol med hvem der har adgang til bygningen.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:

 

Vi videregiver ikke de registrerede oplysninger.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

 

Dine personoplysninger registreres på vores IT-system der anvender nyeste opdaterede og anerkendte versioner af firewall, anvendelse af opdaterede virusscanner, anvendelse af krypteret server, ligesom der er restringeret adgang til oplysningerne.

 

Vi sender ikke dine persondata til tredjelande f.eks. via hosting, cloudsystemer eller tilsvarende fjernlager-systemer.

 

Vi har udarbejdet nøje skriftlige interne procedurer, der sikrer at dine personoplysninger effektivt slettes når grundlaget for behandling ikke længere er til stede.

 

Vi har endvidere udarbejdet skriftlige procedurer for Admincom A/S` ansatte, der sikrer dine personoplysninger sikres bedst muligt.

 

Sletning af dine personoplysninger:

 

Vi sletter de registrerede oplysninger om din ankomst og tidspunktet du forlader Danmarksvej 26 hver hverdag i forbindelse med lukning af receptionen. Registreringer om din ankomst til, samt tidspunktet du forlader bygningen i weekends eller på helligdage slettes i forbindelse med lukning af receptionen den førstkommende hverdag.

 

Vi sletter dit billede umiddelbart efter vi har udstedt adgangskort.

 

Vi sletter de registrerede oplysninger om dit navn, telefonnummer, mail samt arbejdsgiver straks vi har fået meddelelse om at dit ansættelsesforhold ved en virksomhed som lejer sig ind på Danmarksvej 26 er ophørt eller i forbindelse med virksomhedens ophør som lejer ved Danmarksvej 26.

 

Dine rettigheder:

 

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR) en række rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

 

Disse rettigheder er:

 

  • Du har ret til at se de personoplysninger om dig vi behandler samt en række yderligere (indsigsret).
  • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig som vi har registreret.
  • I visse tilfælde kan du have ret til at få slettet de personoplysninger som vi har registreret om dig forinden vores generelle sletning indtræder.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Du har i visse tilfælde indsigelsesret mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage de persondataoplysninger vi har registreret i et samlet let tilgængeligt format, samt at få overført de registrerede persondata til en anden datansvarlig uden hindringer.
  • Du har altid ret til at indgive klage over behandling af dine persondata til Datatilsynet. Du finder kontaktoplysninger til Datatilsynet på datatilsynet.dk. Du kan endvidere læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datattilsynet.dk. ”