Lejer hos Admincom

Persondatapolitik vedrørende udleje til erhverv og til beboelse:


Admincom A/S, Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg, CVR nr. 26681758 er den dataansvarlige.

 

Hvordan kontakter du den dataansvarlige:

 

Du kan kontakte den dataansvarlige ved at sende direktør Mette Michelsen en mail på adressen: mm@admincom.dk eller ringe på telefonnummer: 70 27 50 66 indenfor følgende tidsrum: mandag-torsdag fra 8:00-16:00 og fredag fra 8:00-15:00

 

Hvilke personoplysninger behandler vi:

 

Vi behandler udelukkende personoplysninger vi har modtaget fra dig i din egenskab af lejer af et af vores erhvervs- eller beboelseslejemål.

 

De oplysninger vi modtager og gemmer er dit navn, adresse, telefonnummer og mail. Ved udleje til erhvervsformål modtager og gemmer vi navn, adresse, telefonnummer og mail på ejer af den personligt drevne virksomhed, og ved udleje til erhvervsformål hvor lejer driver virksomhed i selskabsform, da registrerer vi navn, adresse, telefonnummer og mail på selskabets direktør, eller anden anvist kontaktperson.

 

Formål med behandling af dine personoplysninger:

 

Formålet med at registrere dit navn, adresse, telefonnummer samt mail er at sikre en fyldestgørende identifikation af lejer, sikre der kan ske den fornødne kommunikation under lejeforholdets beståen, samt opfylde vores forpligtelser i forhold til bogføring, regnskabspligt m.v.

 

Formålet med at registrere dit personnummer, er at kunne opfylde aftale om, at vi forestår din tilmelding til el-forsyningsværk, hvor du registreres som bruger.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:

 

Vi videregiver som udgangspunkt ikke de registrerede oplysninger.

 

Dog videregiver vi oplysning om dit personnummer til el-forsyningsværk, såfremt der er indgået aftale om, at vi forestår din registrering som aftager overfor forsyningsværket.

 

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

 

Dine personoplysninger registreres på vores IT-system der anvender nyeste opdaterede og anerkendte versioner af firewall, anvendelse af opdaterede virusscanner, anvendelse af krypteret server, ligesom der er restringeret adgang til oplysningerne.

 

Vi sender ikke dine persondata til tredjelande f.eks. via hosting, cloudsystemer eller tilsvarende fjernlager-systemer.

 

Vi har udarbejdet nøje skriftlige interne procedurer, der sikrer at dine personoplysninger effektivt slettes når grundlaget for behandling ikke længere er til stede.

 

Vi har endvidere udarbejdet skriftlige procedurer for Admincom A/S` ansatte, der sikrer dine personoplysninger sikres bedst muligt.

 

Sletning af dine personoplysninger:

 

Vi sletter de registrerede oplysninger senest fem år efter lejeforholdet er endelig ophørt.

Dog sletter vi dit personnummer umiddelbart efter dette er videregivet til el-forsyningsværk.

Dine rettigheder:

 

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR) en række rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

 

Disse rettigheder er:

 

  • Du har ret til at se de personoplysninger om dig vi behandler samt en række yderligere (indsigsret).
  • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig som vi har registreret.
  • I visse tilfælde kan du have ret til at få slettet de personoplysninger som vi har registreret om dig forinden vores generelle sletning indtræder.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Du har i visse tilfælde indsigelsesret mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage de persondataoplysninger vi har registreret i et samlet let tilgængeligt format, samt at få overført de registrerede persondata til en anden datansvarlig uden hindringer.
  • Du har altid ret til at indgive klage over behandling af dine persondata til Datatilsynet. Du finder kontaktoplysninger til Datatilsynet på datatilsynet.dk. Du kan endvidere læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datattilsynet.dk. ”