Gæst på DKvej26

Persondatapolitik for gæster Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg:


Admincom A/S, Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg, CVR nr. 26681758 er den dataansvarlige.

 

Hvordan kontakter du den dataansvarlige:

 

Du kan kontakte den dataansvarlige ved at sende direktør Mette Michelsen en mail på adressen: mm@admincom.dk eller ringe på telefonnummer: 70275066 indenfor følgende tidsrum: mandag-torsdag fra 8:00-16:00 og fredag fra 8:00-15:00

 

Hvilke personoplysninger behandler vi:

 

Vi behandler udelukkende personoplysninger vi har modtaget fra dig.

 

Som gæst på Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg, registrerer vi dit navn samt eventuelle firmanavn, samt giver meddelelse om din ankomst til den person du skal besøge.

 

Vi registrerer endvidere dit ankomsttidspunkt når du registrerer din ankomst.

 

Formål med behandling af dine personoplysninger:

 

Formålet med at registrere dit navn/firmanavn er at kunne give meddelelse om din ankomst til den person du skal have møde med.

 

Formålet med at registrere dit ankomsttidspunkt er at have et tilnærmelsesvist sikkert overblik over antallet af personer i bygningen i tilfælde af ulykkestilfælde bl.a. brand.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:

 

Vi videregiver ikke de registrerede oplysninger til andre end den person du skal have møde med.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

 

Dine personoplysninger registreres på vores IT-system der anvender nyeste opdaterede og anerkendte versioner af firewall, anvendelse af opdaterede virusscanner, anvendelse af krypteret server, ligesom der er restringeret adgang til oplysningerne.

 

Vi sender ikke dine persondata til tredjelande f.eks. via hosting, cloudsystemer eller tilsvarende fjernlager-systemer.

 

Vi har udarbejdet nøje skriftlige interne procedurer, der sikrer at dine personoplysninger effektivt slettes når grundlaget for behandling ikke længere er til stede.

 

Vi har endvidere udarbejdet skriftlige procedurer for Admincom A/S` ansatte, der sikrer dine personoplysninger sikres bedst muligt.

 

 

Sletning af dine personoplysninger:

Vi sletter dine personoplysninger effektivt samme dag som vi har modtaget dem i forbindelse med lukning af receptionen.

 

Dine rettigheder:

 

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR) en række rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

 

Disse rettigheder er:

 

  • Du har ret til at se de personoplysninger om dig vi behandler samt en række yderligere (indsigsret).
  • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig som vi har registreret.
  • I visse tilfælde kan du have ret til at få slettet de personoplysninger som vi har registreret om dig forinden vores generelle sletning indtræder.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Du har i visse tilfælde indsigelsesret mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage de persondataoplysninger vi har registreret i et samlet let tilgængeligt format, samt at få overført de registrerede persondata til en anden datansvarlig uden hindringer.
  • Du har altid ret til at indgive klage over behandling af dine persondata til Datatilsynet. Du finder kontaktoplysninger til Datatilsynet på datatilsynet.dk. Du kan endvidere læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datattilsynet.dk.